Menu
ʫ 锅炉
锅炉
装߲进锅炉ʦ节70%电.
农业电业电业电电装߲进锅炉电电锅炉节70%电ᡣ
阳+߲进锅炉+块 = 费 0

1产电6kw
6kw x 4(h) = 24kW/1  ̵Ʈ ġ
߲进
锅炉1电
0.9kw x 24(h) = 21.6kW/1
0

环ң数结会.
߲进术与
߲进术
电锅炉߲进锅炉电较
-20 -10 0 10
10,491kcal/h 8,173kcal/h 5,855kcal/h 3,538kcal/h
电锅炉 200kW/1 160kW/1 115kW/1 69kW/1
߲进 33kW/ 31kW/ 28kW/ 22kW/


[参项]
(1) 2019Ҵ标, 内温2340ڪ负.
(2) 电锅炉热应数值 1kwh=860kcal
(3) 环ң数结会.
߲进ͧ统
温电调节ͧ统内环并电.
电锅炉温 (ON/OFF) ߲进
锅炉 ⺸Ϸ ʿµ
内温 ⺸Ϸ ʿµ
Ϸ µ (ON/OFF)
Ϸ ⺸Ϸ
dzµ ⺸Ϸ
̵Ʈ ʿµ
Ϸ ʿµ
dzµ ʿµ
߲进锅炉环术
߲进锅炉术应减碳ۯᡣ


߲进 电锅炉
广费赖产.
1